slider

Nieuws

Sunday 2 March

De belastingdienst biedt u betalingskorting

Binnenkort ontvangt u uw ‘Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2014’. U mag die in maandelijkse termijnen betalen of ineens. Wat is de beste keuze?

Waarom een ‘voorlopige’ aanslag? De belasting over het inkomen van ondernemers wordt na afloop van het kalenderjaar berekend. Dan is nl. pas bekend hoeveel winst u heeft behaald. Zolang kan de overheid niet wachten. Daarom wordt uw inkomen (incl. de ondernemingswinst) geschat en krijgt u een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2014.


Gespreid betalen. Het zou onredelijk zijn als u de voorlopige aanslag ineens zou moeten betalen. U moet immers de winst over 2014 nog grotendeels realiseren! Daarom mag u die voorlopige aanslag 2014 gespreid betalen, in maandelijkse termijnen. Meestal vanaf eind februari tot en met eind december. Als u wilt, mag u het bedrag ook ineens betalen. Om u te verleiden dat te doen, wordt u een korting geboden.


Betalingskorting. De betalingskorting is gelijk aan de wettelijke rente (voor niet-handelstransacties). Die wettelijke rente is momenteel 3%. Zoveel rente krijgt u niet bij de bank. Dus, als u het geld nu al heeft, is het aantrekkelijk de voorlopige aanslag ineens te betalen.


Betaal uiterlijk 28 februari! U heeft alleen maar recht op die korting als u het te betalen bedrag volledig betaalt vóór of uiterlijk op de eerste vervaldag, meestal 28 februari 2014.


Maar 1,25%? De genoemde 3% is het percentage over een volledig kalenderjaar. Het gaat echter om maandelijkse betalingen van bijvoorbeeld 28 februari tot en met 31 december. Bij betaling ineens betaalt u gemiddeld vijf maanden eerder uw belasting. Dat levert u een korting op van 5/12 x 3% = 1,25%. Herrekend naar 12 maanden is dat dus 3%.
Toekomst. Bij voorlopige aanslagen die na 31 maart 2014 worden opgelegd, zal een hogere betalingskorting gelden. Dit omdat de regels inzake belasting rente veranderen. .


Heeft u het geld beschikbaar, dan is het voordelig om de voorlopige aanslag ineens te betalen. U krijgt dan een korting die hoger is dan de rente bij de bank.

Bekijk overige nieuwsberichten

Klik hier voor de checklist belastingaangifte
Nieuws
Monday 22 February Checklist aangifte Inkomstenbelasting 2020

Wij vinden het fijn wanneer wij over 2020 uw aangifte voor de Inkomstenbelasting mogen verzorgen. Om u een beetje op weg te helpen ontvangt u hierbij een checklist om u te laten zien wat wij graag van uw ontvangen.

Lees meer »
Friday 24 April Betaaldata toeslagen 2020

Overzichtelijk op een rij: de data waarop de belastingdienst de toeslagen betaald.

Zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kind gebonden budget

Lees meer »
Tuesday 11 February Checklist aangifte Inkomstenbelasting 2019

Wij vinden het fijn wanneer wij over 2019 uw aangifte voor de Inkomstenbelasting mogen verzorgen. Om u een beetje op weg te helpen ontvangt u hierbij een checklist om u te laten zien wat wij graag van uw ontvangen. Hierbij gaat het uiteraard om die zaken die op u van toepassing zijn. 

Lees meer »