slider

Checklist belastingaangifte

Download checklist >>

bBB boekhouder Bos Bierum administraties, adviezen, belastingen en toeslagen.

Beste aspirant klant, Wij vinden het fijn wanneer wij over 2019 uw aangifte voor de Inkomstenbelasting mogen verzorgen. Om u een beetje op weg te helpen ontvangt u hierbij een checklist om u te laten zien wat wij graag van uw ontvangen. Hierbij gaat het uiteraard om die zaken die op u van toepassing zijn. 

Checklist aangifte Inkomstenbelasting

Voor u zelf

 • De aangiftebrief
 • BSN nummer
 • Geboortedatum
 • Inkomensgegevens (jaaropgaves)

Als u een fiscale partner heeft

 • De aangifte brief
 • BSN nummer
 • Geboortedatum
 • Inkomensgegevens ( jaaropgaves )

Als u gescheiden bent

 • Uw echtscheidingsconvenant

Als u een voorlopige aanslag hebt

 • Uw voorlopige aanslag 2019

Als u toeslagen hebt

 • Uw toeslagen beschikking(en) 2019
  • Zorgtoeslag
  • Huurtoeslag
  • Kindgebonden budget
  • Kinder Opvang Toeslag

Als u loon, uitkering en/of pensioen hebt

 • Alle jaaropgaven 2019

Als u een eigen woning ( koopwoning ) hebt

 • De WOZ beschikking van uw gemeente met peildatum 01-01-2018
 • De hypotheekoverzicht 2019
 • De notarisafrekening(en) ( als u in 2019 een eigen woning hebt gekocht of verkocht )

Als u andere inkomen heeft

 • Bankafschriften en/of specificaties bij alimentatie of bijdrage premiekoopwoning
 • Specificatie van opbrengsten en kosten bij overige werkzaamheden

Als u reiskosten maakt en met het openbaar vervoer reist tussen woning en werk

 • Een openbaarvervoersverklaring van uw werkgever

Als u lijfrentepremie betaalt of stortingen

 • De lijfrentepolis
 • Het clausuleblad
 • De betalingsbewijzen
 • ​De verklaring pensioen aangroei 2019 ( factor A )
 • De inkomensgegevens van 2018

Als u vrijwillige verzekeringen ANW of WAO hebt

 • De polis van de verzekering
 • Uw betaalbewijzen

Als u spaargeld of beleggingen hebt

 • De saldoafschriften van alle bank-en spaarrekeningen en beleggingen per 1 januari 2019
 • Of het financieel jaaroverzicht 2019 van uw bank(en)

Als u aftrekposten hebt:​

 • Alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen van ( ex ) partner of kind
  • De betaalbewijzen
  • Naam, geboortedatum, BSN nummer van uw ( ex ) partner of kind
 • Specifieke zorgkosten
  • De betaalbewijzen, de nota’s en declaraties van uw zorgverzekering
 • Een voorgeschreven dieet
  • De dieetverklaring van uw huisarts
 • Studiekosten of andere scholingskosten
  • Betaalbewijzen, nota’s en/of kennisgeving van de ontvangen studiefinanciering

 • Giften
  • Betaalbewijzen en nota’s of kwitanties

   

Klik hier voor de checklist belastingaangifte
Nieuws
Vrijdag 24 april Betaaldata toeslagen 2020

Overzichtelijk op een rij: de data waarop de belastingdienst de toeslagen betaald.

Zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kind gebonden budget

Lees meer »
Dinsdag 11 februari Checklist aangifte Inkomstenbelasting 2019

Wij vinden het fijn wanneer wij over 2019 uw aangifte voor de Inkomstenbelasting mogen verzorgen. Om u een beetje op weg te helpen ontvangt u hierbij een checklist om u te laten zien wat wij graag van uw ontvangen. Hierbij gaat het uiteraard om die zaken die op u van toepassing zijn. 

Lees meer »
Maandag 25 februari Checklist aangifte Inkomstenbelasting 2018

Wij vinden het fijn wanneer wij over 2018 uw aangifte voor de Inkomstenbelasting mogen verzorgen. Om u een beetje op weg te helpen ontvangt u hierbij een checklist om u te laten zien wat wij graag van uw ontvangen. 

Lees meer »