slider

Checklist belastingaangifte

Download checklist >>

bBB boekhouder Bos Bierum administraties, adviezen, belastingen en toeslagen.

Beste aspirant klant, Wij vinden het fijn wanneer wij over 2020 uw aangifte voor de Inkomstenbelasting mogen verzorgen. Om u een beetje op weg te helpen ontvangt u hierbij een checklist om u te laten zien wat wij graag van uw ontvangen. Hierbij gaat het uiteraard om die zaken die op u van toepassing zijn. 

Checklist aangifte Inkomstenbelasting

Voor u zelf

 • De aangiftebrief
 • BSN nummer
 • Geboortedatum
 • Inkomensgegevens (jaaropgaves)

Als u een fiscale partner heeft

 • De aangifte brief
 • BSN nummer
 • Geboortedatum
 • Inkomensgegevens ( jaaropgaves )

Als u gescheiden bent

 • Uw echtscheidingsconvenant

Als u een voorlopige aanslag hebt

 • Uw voorlopige aanslag 2020

Als u toeslagen hebt

 • Uw toeslagen beschikking(en) 2020
  • Zorgtoeslag
  • Huurtoeslag
  • Kindgebonden budget
  • Kinder Opvang Toeslag

Als u loon, uitkering en/of pensioen hebt

 • Alle jaaropgaven 2020

Als u een eigen woning ( koopwoning ) hebt

 • De WOZ beschikking van uw gemeente met peildatum 01-01-2019
 • De hypotheekoverzicht 2020
 • De notarisafrekening(en) ( als u in 2020 een eigen woning hebt gekocht of verkocht )

Als u andere inkomen heeft

 • Bankafschriften en/of specificaties bij alimentatie of bijdrage premiekoopwoning
 • Specificatie van opbrengsten en kosten bij overige werkzaamheden

Als u reiskosten maakt en met het openbaar vervoer reist tussen woning en werk

 • Een openbaarvervoersverklaring van uw werkgever

Als u lijfrentepremie betaalt of stortingen

 • De lijfrentepolis
 • Het clausuleblad
 • De betalingsbewijzen
 • ​De verklaring pensioen aangroei 2020 ( factor A )
 • De inkomensgegevens van 2019

Als u vrijwillige verzekeringen ANW of WAO hebt

 • De polis van de verzekering
 • Uw betaalbewijzen

Als u spaargeld of beleggingen hebt

 • De saldoafschriften van alle bank-en spaarrekeningen en beleggingen per 1 januari 2020
 • Of het financieel jaaroverzicht 2020 van uw bank(en)

Als u aftrekposten hebt:​

 • Alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen van ( ex ) partner of kind
  • De betaalbewijzen
  • Naam, geboortedatum, BSN nummer van uw ( ex ) partner of kind
 • Specifieke zorgkosten
  • De betaalbewijzen, de nota’s en declaraties van uw zorgverzekering
 • Een voorgeschreven dieet
  • De dieetverklaring van uw huisarts
 • Studiekosten of andere scholingskosten
  • Betaalbewijzen, nota’s en/of kennisgeving van de ontvangen studiefinanciering

 • Giften
  • Betaalbewijzen en nota’s of kwitanties

   

Klik hier voor de checklist belastingaangifte
Nieuws
Monday 22 February Checklist aangifte Inkomstenbelasting 2020

Wij vinden het fijn wanneer wij over 2020 uw aangifte voor de Inkomstenbelasting mogen verzorgen. Om u een beetje op weg te helpen ontvangt u hierbij een checklist om u te laten zien wat wij graag van uw ontvangen.

Lees meer »
Friday 24 April Betaaldata toeslagen 2020

Overzichtelijk op een rij: de data waarop de belastingdienst de toeslagen betaald.

Zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kind gebonden budget

Lees meer »
Tuesday 11 February Checklist aangifte Inkomstenbelasting 2019

Wij vinden het fijn wanneer wij over 2019 uw aangifte voor de Inkomstenbelasting mogen verzorgen. Om u een beetje op weg te helpen ontvangt u hierbij een checklist om u te laten zien wat wij graag van uw ontvangen. Hierbij gaat het uiteraard om die zaken die op u van toepassing zijn. 

Lees meer »