slider

Nieuws

Monday 28 November

Kerstgeschenk

Een kerstgeschenk staat niet op zichzelf

De feestelijke decembermaand staat weer voor de deur. In deze maand kunt u genieten van de gezelligheid van het sinterklaas en kerstfeest. U heeft wat extra tijd voor  de familie, u geeft elkaar cadeaus en aan lekkernijen geen gebrek. Traditioneel is het ook de periode waarin de werkgever zijn werknemers kan bedanken voor een heel jaar hard werken door het geven van een mooi kerstpakket. Uw bedrijf moet daarbij wel rekening houden met de fiscale gevolgen van het geven van deze geschenken.

De werkgever kan de werknemer een geschenk geven bij zijn verjaardag of bij een feestdag zoals pasen, sinterklaas en kerstmis. In principe moet u over deze geschenken loonbelasting/premie volksverzekeringen inhouden voor de werknemer, omdat ze een beloning vormen. Uw bedrijf kan ook zelf de lasten van deze inhouding dragen. Er bestaat namelijk een aparte regeling voor geschenken onder de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen. Uw bedrijf kan bij geschenken in natura een eindheffing van 20% toepassen voor een bedrag van maximaal € 70. U houdt deze eindheffing niet in op het loon van de werknemer, maar die komt volledig voor rekening van uw bedrijf. Het loon – in dit geval de winkelwaarde van het geschenk inclusief BTW – waarop de eindheffing van toepassing is, behoort ook niet meer tot het loon van de werknemer. Daarnaast vormt dit ook geen loon voor de werknemers verzekeringen en de zorgverzekering wet. Het gaat dus volledig buien de werknemer om. Bij het bedrag van € 70 gaat het om het maximum per jaar per werknemer. U moet in uw administratie dus goed bijhouden wat de werknemer al heeft gehad gedurende het jaar. Het is heel goed mogelijk dat u een werknemer voor een hoger bedrag geschenken geeft dan het maximale van
€ 70. Als de totale waarde van de geschenken groter is dan dit bedrag van € 70, kunt u voor het meerdere onder voorwaarden de eindheffing volgens het gebruteerde tabel tarief toepassen. Deze eindheffing regeling voor kleine verstrekkingen mag u toepassen over een bedrag van maximaal € 136 per keer en € 272 per jaar. Het bedrag boven de € 272 moet u tot het normale loon van de werknemer rekenen. Het is overigens geen verplichting om de geschenken te geven ter gelegenheid van een bepaalde gebeurtenis.

Orde

Uw administratie moet goed op orde zijn, omdat u per werknemer moet weten welk bedrag hij als geschenk heeft ontvangen en welke eindheffing van toepassing is. Stel u geeft een werknemer alleen met kerst een geschenk en u pakt dan flink uit met een kerstpakket van € 70. Dit kost uw bedrijf dan € 84 ( € 70 + € 70 x eindheffing 20% ). Dit kan anders zijn als de werknemer al eerder in het jaar een geschenk heeft ontvangen. Stel dat hij met Sinterklaas een banketletter krijgt van € 10 en met zijn verjaardag een cadeaubon van € 20 heeft gekregen. Het totaal aan geschenken is dan meer dan € 70. Het kerstpakket kost uw bedrijf dan € 99.72 ( € 70 + € 40 x eindheffing 20% + € 30 x gebruteerde eindheffing van stel 72,4% ). Bij het geven van een geschenk aan de werknemer moet u hier dus rekening mee houden!

Relaties

Kerstgeschenken zijn vaak niet alleen bedoeld voor uw werknemers, maar bijvoorbeeld ook voor relaties of uitzendkrachten. U hoeft in die gevallen niets in de loonadministratie op te nemen. Bij geschenken van maximaal € 136 mag u wel een eindheffing van 45% toepassen. Bij een hogere waarde geldt een eindheffing van 75%. De waarde mag ook weer maximaal € 272 per jaar bedragen. Deze eindheffing is alleen toegestaan als de werknemers van uw bedrijf hetzelfde pakket krijgen en u daarvoor ook eindheffing toepast. Bij toepassing van eindheffing moet u de zakenrelatie of uitzendkracht hierover wel informeren.

Let op

Dit is anders als uw bedrijf al gebruik maakt van de werkkostenregeling. Onder de werkkostenregeling zijn er geen speciale geschenkenregelingen opgenomen. Geschenken aan werknemers behoren dus gewoon tot het loon. Wilt u echter voorkomen dat de werknemer de geschenken terugvindt op de loonstrook, dan moet u ze volledig ten laste brengen van de vrije ruimte van 1,4%. Bij overschrijding van deze 1,4% geldt er een eindheffing van 80%. Voor de werkkostenregeling maakt het overigens niet uit of een geschenk in natura is of dat het gaat om een geldbedrag.

Bekijk overige nieuwsberichten

Klik hier voor de checklist belastingaangifte
Nieuws
Monday 22 February Checklist aangifte Inkomstenbelasting 2020

Wij vinden het fijn wanneer wij over 2020 uw aangifte voor de Inkomstenbelasting mogen verzorgen. Om u een beetje op weg te helpen ontvangt u hierbij een checklist om u te laten zien wat wij graag van uw ontvangen.

Lees meer »
Friday 24 April Betaaldata toeslagen 2020

Overzichtelijk op een rij: de data waarop de belastingdienst de toeslagen betaald.

Zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kind gebonden budget

Lees meer »
Tuesday 11 February Checklist aangifte Inkomstenbelasting 2019

Wij vinden het fijn wanneer wij over 2019 uw aangifte voor de Inkomstenbelasting mogen verzorgen. Om u een beetje op weg te helpen ontvangt u hierbij een checklist om u te laten zien wat wij graag van uw ontvangen. Hierbij gaat het uiteraard om die zaken die op u van toepassing zijn. 

Lees meer »