slider

Nieuws

Sunday 2 February

Heeft u ook voordeel bij inkomen middeling

De hoogte van uw inkomen kan jaarlijks behoorlijk schommelen. Bijvoorbeeld omdat de winst uit uw onderneming fors stijgt of daalt of als u een bijzonder hoge aftrekpost heeft. U kunt dan met middeling belasting terugkrijgen. Hoe zit dat?

Oplopend belastingtarief.
Als uw inkomen in box 1 van jaar tot jaar in hoogte verschilt, betaalt u in veel gevallen meer belasting dan wanneer uw inkomen gelijkmatig over de jaren verdeeld zou zijn. Dat komt doordat het inkomstenbelastingtarief hoger is naarmate het inkomen hoger is. Het belastingtarief loopt immers op tot 52%.

Wisselende inkomens.
Als ondernemer weet u vaak alles van wisselende inkomens (winst uit uw bedrijf). Het kan immers ‘vriezen en dooien’. Er kan ook sprake zijn van extra aftrekposten, zoals bijvoorbeeld betaling van alimentatie of aftrekbare hypotheekrente voor uw eigen woning.

Middeling.
Middeling houdt in dat u de wisselende inkomens van drie jaar verdeelt over drie aaneengesloten kalenderjaren en de belasting vervolgens herrekent.. Als de herrekende belasting lager is dan de werkelijk betaalde belasting, kunt u een teruggaaf krijgen.

Wanneer verzoek indienen?
Binnen 36 maanden. Een verzoek om middeling moet u met de berekening naar de Belastingdienst sturen binnen 36 maanden nadat de laatste aanslag van de drie jaren ‘onherroepelijk’ is geworden. ‘Onherroepelijk’ wil zeggen dat het een definitieve belastingaanslag is waartegen geen bezwaar of beroep meer openstaat.

Welke periode?
U kunt elk jaar in de berekening betrekken. Maar als een jaar eenmaal in een middeling teruggaaf betrokken is geweest, kan dat jaar niet nog eens meedoen.
Let op. Dus als u middeling 2010-2012 heeft gedaan, kunt u pas weer middelen over de jaren 2013-2015. Het is een kwestie van rekenen welk tijdvak de hoogste teruggaaf oplevert.

Heeft u de afgelopen jaren sterk wisselende belastbare inkomens gehad, reken dan uit of een middeling verzoek tot een teruggave van belasting leidt. Doe dat ook na verlies verrekening of na een belangrijke correctie door de fiscus.

Bekijk overige nieuwsberichten

Klik hier voor de checklist belastingaangifte
Nieuws
Monday 22 February Checklist aangifte Inkomstenbelasting 2020

Wij vinden het fijn wanneer wij over 2020 uw aangifte voor de Inkomstenbelasting mogen verzorgen. Om u een beetje op weg te helpen ontvangt u hierbij een checklist om u te laten zien wat wij graag van uw ontvangen.

Lees meer »
Friday 24 April Betaaldata toeslagen 2020

Overzichtelijk op een rij: de data waarop de belastingdienst de toeslagen betaald.

Zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kind gebonden budget

Lees meer »
Tuesday 11 February Checklist aangifte Inkomstenbelasting 2019

Wij vinden het fijn wanneer wij over 2019 uw aangifte voor de Inkomstenbelasting mogen verzorgen. Om u een beetje op weg te helpen ontvangt u hierbij een checklist om u te laten zien wat wij graag van uw ontvangen. Hierbij gaat het uiteraard om die zaken die op u van toepassing zijn. 

Lees meer »