slider

Nieuws

Sunday 2 February

Niet voldoen aan urencriterium-en-toch-aanspraak-maken-op-14-procent mkb winstvrijstelling

Om als ondernemer voor de inkomstenbelasting te worden beschouwd, dient u te voldoen aan het urencriterium.
Dit criterium zegt: dat u minimaal 1225 uren per jaar aan uw onderneming moet besteden.
dat deze 1225 uren meer moeten zijn dan 50% van het totaal aantal uren dat u werkt. ( in combinatie met loondienst )
 
Wanneer niet aan dit urencriterium wordt voldaan, bent u geen ondernemer voor de inkomstenbelasting en moet u de verdiensten op uw aangifte inkomstenbelasting aangeven als “resultaat uit overige werkzaamheden”.
Het aantal gegevens dat u dan in de belastingaangifte moet opnemen is een stuk minder, dan wanneer u het gaat aangeven als  “winst uit onderneming” Lekker makkelijk, toch?

Het is niet altijd raadzaam om dit te doen. Over uw verdiensten die worden aangegeven als “resultaat uit overige werkzaamheden” krijgt u niet alleen geen zelfstandigenaftrek, maar ook geen MKB winstvrijstelling van 14%.
Voor deze laatste aftrekpost hoeft u namelijk niet te voldoen aan het urencriterium.
 
Wanneer u uw verdiensten dus aangeeft onder “winst uit onderneming”, kunt u aanspraak maken op een extra aftrekpost van 14% van de winst. En dat kan toch leuk oplopen.
 
Uiteraard heeft u / uw boekhouder wat meer werk wanneer de verdiensten worden aangegeven als “winst uit onderneming”. Maar dit kan zeker opwegen tegen het belastingvoordeel.
 
Bij een winst van 5000 euro, levert de MKB winstvrijstelling van 14% u een aftrekpost op van 700 euro. Tegen een belastingtarief van 42% scheelt u dat 294 euro aan inkomstenbelasting.
 
Ondanks dat u minder dan 1225 uur werkt, kan er fiscaal gezien toch sprake zijn van “winst uit onderneming”. Dit heeft als voordeel dat u aanspraak kunt maken op de MKB-winstvrijstelling van 14%..
Hierbij is het van belang dat u ondernemersrisico loopt en of u meerdere opdrachtgevers heeft.

Bekijk overige nieuwsberichten

Klik hier voor de checklist belastingaangifte
Nieuws
Monday 22 February Checklist aangifte Inkomstenbelasting 2020

Wij vinden het fijn wanneer wij over 2020 uw aangifte voor de Inkomstenbelasting mogen verzorgen. Om u een beetje op weg te helpen ontvangt u hierbij een checklist om u te laten zien wat wij graag van uw ontvangen.

Lees meer »
Friday 24 April Betaaldata toeslagen 2020

Overzichtelijk op een rij: de data waarop de belastingdienst de toeslagen betaald.

Zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kind gebonden budget

Lees meer »
Tuesday 11 February Checklist aangifte Inkomstenbelasting 2019

Wij vinden het fijn wanneer wij over 2019 uw aangifte voor de Inkomstenbelasting mogen verzorgen. Om u een beetje op weg te helpen ontvangt u hierbij een checklist om u te laten zien wat wij graag van uw ontvangen. Hierbij gaat het uiteraard om die zaken die op u van toepassing zijn. 

Lees meer »