slider

Nieuws

Monday 26 May

Minder belasting betalen door middeling

Minder belasting betalen door middeling

Heeft u sterk wisselende inkomens? Dan bestaat de kans dat u meer belasting betaalt dan wanneer u het inkomen gelijkmatig verdeelt over de jaren. Is dit bij u het geval? Misschien kunt u profiteren van de middelingsregeling en krijgt u geld terug van de Belastingdienst.
 
Bij middeling kijkt u naar het gemiddelde inkomen over drie aaneengesloten kalenderjaren (het middelingstijdvak). De Belastingdienst kan belasting teruggeven als u bij gelijkmatige verdeling van het inkomen minder belasting zou moeten betalen, dan de nu betaalde belasting.

Voor het toepassen van de middelingsregeling gelden de volgende voorwaarden:
•    over het hele middelingstijdvak heeft u belasting betaald in Nederland;
•    u kunt alleen middelen over een periode van drie aaneengesloten hele kalenderjaren;
•    het middelingstijdvak mag geen overlap hebben met andere middelingstijdvakken;
•    het verzoek om middeling moet u indienen binnen 36 maanden nadat
*    alle aanslagen van de jaren in het middelingstijdvak moeten onherroepelijk vaststaan;
•    de middelingsregeling geldt alleen voor inkomen in box 1.

Verschil moet groter zijn dan de drempel
U moet de Belastingdienst schriftelijk verzoeken om gebruik te maken van de middelingsregeling. Naast de brief moet u ook een berekening meesturen.  Op de website van de Belastingdienst vindt u een stappenplan voor deze berekening. Voor het terugkrijgen van betaalde belastingen moet het verschil groter zijn dan de drempel van € 545. Het bedrag boven deze drempel krijgt u terug van de Belastingdienst.

Bekijk overige nieuwsberichten

Klik hier voor de checklist belastingaangifte
Nieuws
Monday 22 February Checklist aangifte Inkomstenbelasting 2020

Wij vinden het fijn wanneer wij over 2020 uw aangifte voor de Inkomstenbelasting mogen verzorgen. Om u een beetje op weg te helpen ontvangt u hierbij een checklist om u te laten zien wat wij graag van uw ontvangen.

Lees meer »
Friday 24 April Betaaldata toeslagen 2020

Overzichtelijk op een rij: de data waarop de belastingdienst de toeslagen betaald.

Zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kind gebonden budget

Lees meer »
Tuesday 11 February Checklist aangifte Inkomstenbelasting 2019

Wij vinden het fijn wanneer wij over 2019 uw aangifte voor de Inkomstenbelasting mogen verzorgen. Om u een beetje op weg te helpen ontvangt u hierbij een checklist om u te laten zien wat wij graag van uw ontvangen. Hierbij gaat het uiteraard om die zaken die op u van toepassing zijn. 

Lees meer »